Meer informatie en tips

 

Op deze pagina leest u meer over de besloten vennootschap (BV) en alles waar u rekening mee moet houden bij de oprichting hiervan. Heeft u al ervaring met het oprichten van een BV en tips die u andere ondernemers zou willen meegeven? Deel deze dan met ons! Ook als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

BV oprichten

Wat zijn de voordelen van een BV?

Als BV bent u geen eenmanszaak en dat brengt voordelen met zich mee:

  • Zo ligt aansprakelijkheid bij de BV en niet bij u als privé persoon. In beginsel kunnen eventuele schulden daardoor niet verhaald worden op een persoon maar enkel op de BV.
  • Een BV is een zogenoemde kapitaalvennootschap en zo gestructureerd dat het gemakkelijker wordt om kapitaal aan te trekken. Een BV geeft aandelen uit die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Daarnaast zijn aandeelhouders (investeerder) niet gehouden tot het bijdragen in eventuele schulden tot meer dan hun inbreng. Hierdoor zijn investeerders over het algemeen eerder geneigd te investeren in een BV dan in een eenmanszaak.
  • Tot slot heeft een BV een professionele uitstraling. Het is een rechtspersoon die tot stand is gekomen volgens criteria geregeld bij de wet. Derden hebben een beter overzicht op uw BV door de jaarrekeningen die elk jaar gepubliceerd moeten worden. Dit maakt de BV inzichtelijker en transparanter.

Aansprakelijk- en afhankelijkheid

Aansprakelijkheid

Als u binnen uw bedrijf niet voor uw hele privébezit aansprakelijk wilt zijn dan kan de gekozen rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid interessant zijn. Een besloten vennootschap valt hieronder. De aandeelhouders zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag waarmee ze deelnemen aan de onderneming. Een bv kan een aantrekkelijke optie zijn wanneer u grote financiële investeringen doet. Wilt u fiscaal advies over uw bv? Neem dan contact met ons op en dan zorgen wij dat u in contact komt met iemand die u fiscaal advies kunt geven.

Om geen misbruik te maken van de bv waarin u privébezit niet wordt meegenomen, zijn de wettelijke regelingen in de loop der tijd aangescherpt. Wanneer blijkt dat de contracten zo zijn opgesteld dat de bv niet redelijkerwijs aan de verplichtingen kan voldoen dan kunnen de aandeelhouders wel op hun privé bezit aangesproken worden. Zorg er dus voor wanneer u een bv heeft opgericht de contracten op orde brengt zodat u kunt aantonen dat de gestelde verplichtingen haalbaar zijn.

Afhankelijkheid

Het prettige aan de rechtsvorm besloten vennootschap is dat de onderneming een rechtspersoon is en dus niet afhankelijk is van de oprichters of bestuurders. Wanneer er een nieuwe directeur nodig is, hoeft dit niet meteen het voortbestaan van de onderneming in gevaar te brengen.

Voor de directeur van een bv, ook wel de directeur-grootaandeelhouder (dga), gelden bijzondere regels met betrekking tot de inkomstenbelasting. Om hier meer te weten over te komen is het handig om hierover contact op te nemen met een notaris of een adviseur. Wilt u advies? Dan kunt u contact met ons opnemen en dan zullen wij u koppelen aan de gewenste persoon.

Een BV in oprichting

Om een BV op te richten heeft u een oprichtingsakte nodig. Tot de BV officieel is opgericht bent u een BV in oprichting (BV i.o.). Wanneer u tijdens de oprichtingsfase namens de BV bedrijfsactiviteiten uitvoert, bent u gedurende deze periode hoofdelijk aansprakelijk. De zaken die gedaan worden doet u dan ook namens uw BV i.o. Belangrijk daarbij is dat u dan al ingeschreven staat binnen het handelsregister, dit kan onze notaris voor u doen.

Soorten BV’s

Gewone BV

De ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ is een rechtspersoon met een kapitaal dat in aandelen verdeeld is. Met dit kapitaal wil de BV een in de statuten vastgesteld doel, verwerkt door onze notaris, bereiken.

Flex BV

Een Flex BV is hetzelfde als een gewone of reguliere BV. De term Flex BV is ontstaan naar aanleiding van de wetswijziging van 1 oktober 2012. Het BV-recht is met deze wijziging geflexibiliseerd door middel van een vereenvoudiging van de regels en procedures rond het oprichten van een BV.

Management BV

Een Management BV is een BV die wordt geplaatst tussen de onderneming waarvoor je werkzaamheden verricht en jezelf. Het is een fiscale constructie die de persoonlijke dienstbetrekking vervangt.

Personal Holding

Een personal holding is een BV waarin jij de enige eigenaar bent. Uitzonderingen zijn dat je jouw partner of kinderen er eigenaar in hebt laten worden om fiscale redenen. De personal holding is eigenlijk een rechtspersoon om jezelf heen.

Spaar BV

Ook bekend als Spaargeld BV, Spaartaks BV, Vermogens BV, Belegging BV en Box 3 BV. Een Spaar BV is een reguliere BV met het doel uw spaartegoeden te beheren. Een Spaar BV oprichten via onze notaris  is door de lage rentestand steeds gunstiger i.p.v. sparen op een spaarrekening.

Spoed BV

Een Spoed BV is een gewone BV die met spoed (binnen één werkdag) wordt opgericht.

Werkmaatschappij

Ook bekend als de Gewone, reguliere, bv. Een werkmaatschappij, ofwel de gewone BV, is de BV waarbinnen de echte werkzaamheden zich afspelen. De term werkmaatschappij gebruik je ter onderscheiding van de Holding. Onder een Holding kunnen verschillende werkmaatschappijen zijn opgehangen. De werkmaatschappijen onderling kunnen dan met elkaar contracteren.